Privacyverklaring - Administratiekantoor Boesveld

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyverklaring

                                           Privacyverklaring

Administratiekantoor Boesveld neemt privacy serieus en wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Voor onze dienstverlening zijn wij dan ook persoonlijke gegevens van onze klanten nodig.
Met deze privacyverklaring informeren wij u welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Doeleinden

Het belangrijkste doel van het verzamelen van persoonsgegevens is voor het leveren van onze diensten als administratiekantoor. Wij verzamelen hierbij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens benodigd is om onze diensten uit te voeren. Hierbij gebruiken wij alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende diensten. In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook worden bepaalde gegevens vastgelegd ten behoeve van de facturering.

Te verwerken persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken hangen af van de precieze dienst en omstandigheden.
Meestal gaat het om de volgende gegevens:
-NAW-gegevens;
-Geboortedatum en plaats;
-Geslacht;
-Contactgegevens (e-mail adressen, telefoonnummers);
-Kopie identiteitsbewijzen;
-Burgerservicenummer, indien noodzakelijk;
-Salaris en andere gegevens die voor de fiscale aangiften, salarisverwerking etc. nodig zijn;
-Huwelijkse staat, gegevens (fiscale) partner en eventuele informatie over kinderen, voor zover nodig
voor bijvoorbeeld fiscale aangiften;

Verstrekking aan derden

Administratiekantoor Boesveld zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derden.
Ter beschikking stelling van persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van gegevens aan een pensioenfonds en overheidsinstanties als Belastingdienst en of het UWV. Overige beschikking stellingen aan instanties etc. zullen altijd met toestemming van de klant plaatsvinden.

Bewaartermijn

Administratiekantoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht worden de gegevens 7 ( en soms 10) jaar bewaard. Permanente stukken, denk hierbij aan akten, overeenkomsten etc. zullen bewaard worden tot zeven jaar na het beƫindigen van onze relatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens te beveiligen heeft Administratiekantoor noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van effectieve back-up procedures. Ook is de toegang tot onze systemen beveiligd met verschillende soorten autorisaties.

Website

Via onze website maakt Administratiekantoor Boesveld zelf geen gebruik van cookies voor het bijhouden bezoekinformatie etc.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@kantoorboesveld.nl. Administratiekantoor Boesveld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u via de contactgegevens van de website contact met ons opnemen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu